• TEMATY
  • Decydująca jest podaż pożywienia
  • Przyjacielskie związki rodzinne
  • Żadnych obcych
  • Rewiry samców

Koty żyją w najrozniejszych warunkach. Egzystuja bez opieki cztowieka, ukryte i zdziczałe w okolicach zasobnych w pokarm. Żyja w scistym kontakcie z ludimi, trzymane w domach lub mieszkaniach pojedynczo lub po kilka. Przy tym z jednej strony są rozpieszczane, a z drugiej nierzadko muszą rezygnować ze swobodnego poruszania się po dworze. W gospodarstwach domowych lub w naturalnych warunkach gdzie żyją, mają częsty lub sporadyczny kontakt z ludźmi.

Koty na tropie

Dokładniejsze informacje o tym, jak zachowują się koty na swobodzie i jakie rewiry zajmują, udało się zdobyć dopiero za pomocą telemetrii. W tym celu wyposaża się zwierzęta w obroże z nadajnikami. Specjalny odbiornik pozwala ustalić, gazie zwierze się znajduje. Dopiero tak można dowiedzieć się, kiedy i gdzie zwierze przebywało, jak się poruszało i gdzie odpoczywało i w ten sposób określić dokładny zasięg rewiru.

Syria, trzęscienie ziemi i ratunek zwierząt, 2023
Syria, trzęscienie ziemi i ratunek zwierząt, 2023
Syria, trzęscienie ziemi i ratunek zwierząt, 2023
Syria, trzęscienie ziemi i ratunek zwierząt, 2023

Decydująca jest podaż pożywienia

Z reguły liczba kotów żyjących na określonym obszarze zależy od tego, ile pożywienia mogą tam znaleźć, przy czym mogą to być także źródła pokarmu ustawiane przez ludzi. Jeżeli kot musi się wyżywić sam, czyli jedynie upolowaną zdobyczą, wielkość obszaru zależy od tego, jak gęsto zasiedlają go zwierzęta stanowiące pokarm kota.

Jeżeli źódeł pokarmu jest niewiele lub są w dużej odległości od siebie, koty żyją pojedynczo i bronią swojego rewiru. Zależnie od tego, co jest źródłem pokarmu, jeden kot może potrzebować do przeżycia 1 km. Ale na takim samym obszarze może wyżywić się do dwóch tysięcy zwierząt. Na ogół do tak gęstego zasiedlenia dochodzi jednak wtedy, kiedy o pokarm troszczą sic ludzie.

drugie zaś od płci. Dla samic wielkość rewiru waha się od 0,02 do 170 ha. Z kolei rewiry kocurów zleżą od gęstości zasiedlenia przez samice, są przeciętnie trzy razy większe niż w przypadku kotek i wahają się od 0,4 do 990 ha.

Przyjacielskie związki rodzinne

Jeżeli zasoby pożywienia są bogate, rewiry kocich samic mogą się częściowo pokrywać. W takim wypadku tworzą się więzi miedzy często ze soba spokrewnionymi samicami i ich potomstwem. Rewir główny członków takiej wspólnoty może zajmować od 0,1 do 0,45 ha i pokrywać się w100% z rewirem innego osobnika. Rewir główny zajmuje teren wokół źródła pożywienia. Zwięrzęta żyjące w takiej wspólnocie spędzają w rewirze głównym mniej więcej 80% swojego czasu. Stosunki wewnątrz grupy są różne. Na ogół koty preferują bliskość osobników, z którymi są spokrewnione. Zależnie od stopnia pokrewieństwa akceptują mniejsza lub wiekszą bliskość. W takiej grupie może nawet dojść do synchronizacji rui, co oznacza, że zwierzęta są w tym samym czasie gotowe do rozmnażania, a kocięta karmione i wychowywane wspólnie. Pomimo to koty żyjące w takich grupach zachowują w dużej mierze swoja niezależność.

Grupy społeczne mogą składać się ze zwierząt pochodzących z różnych linii. We wspólnie zajmowanym rewirze poszczególne linie zajmują różne obszary - leszcze na obrzeżach lub w centrum. Zwięrzęta żyjące w centrum wydaja na świat więcej potomstwa.

Żadnych obcych

W przypadku naruszenia terytorium przez osobniki obce członkowie grupy społecznej zachowują sic agresywnie. Dlatego obce dorosłe zwierzęta prawie nie mają możliwości zintegrowania się z taką społecznością. Prawdopodobieństwo, że kot, który znakuje terytorium w domu, mógłby prowadzić szcześliwie życie w zagrodzie wiejskiej, w której istnieje już kocia grupa, jest raczej niewielkie. Pomijając fakt, że byłby narażony na nietypowe dla niego warunki atmosferyczne, będzie nie tylko tęsknił za partnerem, człowiekiem, ale także - jak pokazuje doświadczenie - będzie goniony przez osiadłe tam koty albo wręcz zostanie przez nie przepędzony. Tylko te zwierzęta, które z jednej strony mają dużą zdolność adaptacji, a z drugiej siłe przebicia i na dodatek są odporne na zmienę warunków klimatycznych, mają szanse na przycie w nowym środowisku.

Rewiry samców

Wielkość kociego rewiru zależy od statusu kota, czyli także od jego indywidualnej fizycznej i psychicznej sprawności. W okresie krycia wielkość rewiru się zwiększa. W tym czasie rewiry kocurów subdominujących zawsze zachodzą na rewiry samców dominujących. Z kolei rewiry samców zachodzą na liczne rewiry samic. W okresie krycia samce odwiedzają te rewiry naprzemiennie. Samiec kryjacy może zamieszkiwać także w grupie społecznej. W efekcie w większej społeczności kociej mogą żyć koty centralne i peryferyjne. W strefie centralnej, gdzie znajdują się źródła pożywienia, kocury peryferyjne z reguły zachowują się bardziej agresywnie. Na zachowanie duży wpływ ma wielkość grupy.

Organizacja społeczna i rewiry kotów

Źródło: Koty, Kompendium wiedzy - Renate Jones (weterynarz), W-wa 2011 (weterynarz), W-wa 2011